Smerteplastret fra Lifewave hedder Ice-wave

  • Sikker, naturlig smertelindring
  • Kan bruges til hele kroppen og lokale smerter
  • Hurtigtvirkende og ikke-vanedannende
  • Praktisk og nemt at bruge
  • Patenteret, navnebeskyttet form for energiterapi
  • Ingen stoffer, kemikalier eller stimulerende midler

Indeholder (1) IceWave pakke med 30 plaster 15 behandlinger.

Smertebehandling hvor smerten forsvinder på få minutter


Smertelindring igennem lysets helbredende egenskaber

Kroniske smerter alene rammer 1,5 mia. mennesker verden over. Dette fører til milliarder af dollars i udgifter til sundhedsvæsenet og tabt arbejdsproduktivitet hvert eneste år.1 IceWave er en sikker, effektiv og billig løsning for alle smerteniveauer.

IceWave bruger lysets helbredende egenskaber og er udviklet til hurtigt at fjerne kilden til ubehaget. Hvis du f.eks. har knæsmerter, kan du placere plastre rundt om det udsatte område for at opnå hurtig smertelindring. Hvis du lider af smerter overalt i kroppen, har du forskellige placeringsmuligheder, der alle giver effektive resultater (se en nem vejledning på fanen Anvendelse).

Denne ikke-vanedannende tilgang uden bivirkninger adskiller IceWave fra alle andre smertelindrende produkter på markedet. Dette står i stærk kontrast til traditionelle smertestillende lægemidler, der er kendt for at have skadelige bivirkninger, herunder udbredt afhængighed af opiumlignende stoffer, der i dag plager mange i det amerikanske samfund.

Men dette problem findes ikke blot i USA. Nye studier i brugen af lægeordineret medicin i Danmark, Tyskland, Spanien, Sverige og Storbritannien anslår hyppigheden af livslang brug af opioider (opiumlignende stoffer) til at ligge på næsten 14 %. Dette skal sammenlignes med blot 5 % i det foregående år.2

1David Borsook, M.D., Ph.D, førende smerteekspert på Massachusetts General Hospital, USA

2RTI International, 2015

Hvad er lysbehandling/energiterapi?

Lysbehandling/energiterapi er en videnskab, der har eksisteret i ca. 100 år, og som bruger lys til at forbedre kroppens sundhedstilstand. De moderne udgaver af lysbehandling som f.eks. Low Level Laser Therapy (LLLT – behandling med laserlys), der kan medvirke til en reduktion af rynker og behanding af andre mere alvorlige hudproblemer, er videnskabeligt velunderbyggede.

Men idéen er ikke ny. Så langt tilbage som for to tusinde år siden havde de gamle grækere et center, hvor man undersøgte lysets indvirkning i forskellige farver på kroppen. Selv de gamle egyptere, der fremmede sundheden ved at fokusere på sollys via farvet glas på visse dele af kroppen, forstod dette koncept.

Sådan virker vores plastre designet til lysbehandling/energiterapi

Din krop udsender varme i form af infrarødt lys. Vores plastre er udviklede til at opfange dette infrarøde lys, når de placeres på kroppen, hvilket får dem til at reflektere helt særlige bølgelængder af lyset. (se instruktioner i placering på fanen Anvendelse). Denne proces stimulerer særlige punkter på huden, der signalerer til kroppen, at den skal producere sundhedsmæssige fordele, der er helt unikke for alle LifeWave-plastre.

På hvilken måde adskiller LifeWave-plastrene sig fra hinanden?
Hvert plaster er udelukkende udviklet til at reflektere bestemte bølgelængder af lys, som stimulerer bestemte punkter på huden. Dette gør, at hvert plaster kan give helt særlige sundhedsmæssige fordele (f.eks. smertelindring, øget energi osv.).Du får hverken stoffer eller kemikalier ind i din krop.

Hvad har det med smerter at gøre?
Smerter skyldes en ændring i vævets ledningsevne. Ved at reflektere bestemte bølgelængder af lyset forbedrer IceWave-plastrene vævets ledningsevne. Dette betyder, at de benytter kroppens naturlige energiflow (eller bioelektricitet) til at reducere smerten.IceWave-plastre har også vist sig at modvirke betændelse og reducere inflammation ved hjælp af den samme metode.

Resultater af forsøg med IceWave

I 2013 gennemførte en af Frankrigs førende eksperter i smertebehandling, Dr. Pierre Volckmann, et placebokontrolleret dobbelt-blindforsøg på fem franske hospitaler. Hele 94 % af de 100 undersøgelsesdeltagere oplevede smertelindring efter få minutters brug. Dr. Volckmann udtaler følgende: “De sikre, effektive resultater, som er opnået i dette forsøg, viser, at IceWave-plastre kunne være en meget interessant tilgang til smertelindring uden nogen form for bivirkninger, og at de giver mulighed for umiddelbar, varig smertelindring.”

Læs hele rapporten.

1Osteoarthritis Double-Blind Placebo Controlled LifeWave Med Pain Relief Study, 2008.

LifeWave ansvarsfraskrivelse 

Udsagnene om LifeWave produkter, websider eller tilhørende materiale er ikke blevet evalueret af nogen regulerende myndighed og tilsigter ikke at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom eller medicinsk tilstand. Indholdet, der leveres af Lifewave, der præsenteres i opsummerende form, er af general karakter og gives kun med henblik på oplysning. Se ikke bort fra noget lægeligt råd, du har fået, eller udsæt ikke søgningen af det på grund af noget, du har læst på vore websider eller tilknyttede materialer. Konsulter venligst din egen læge eller passende sundhedsmedarbejder om anvendeligheden af nogen som helst meninger eller anbefalinger med hensyn til dine egne symptomer eller helbredsforhold, da disse sygdomme ofte er til stede med varierende tegn og symptomer. Konsulter altid din egen læge eller en anden kvalificeret sundhedsmedarbej-der, inden du går i gang med en ny behandling, diæt eller fitness-program. Vi tager intet ansvar for materiel skade eller skade på person eller ejendom, der opstår på grund af noget produkt, nogen oplysning, ide eller instruktion, der er indeholdt i materialerne, du er blevet forsynet med. LifeWave reserverer sig retten til til enhver tid sat ændre eller afbryde alle aspekter og egenskaber, der findes i vort informationsmateriale.