Alavida Regenererende trio

Større sundhed for din hud indefra og ud og udefra og ind.

  • 98,6 % Naturligt udvundne plantebaserede ingredienser
  • mere livlig hud fra dag et.

Indeholder (2) Alavida plasterpakke med 30 plastre, (1) flaske Daily Refresh Facial Nectar, og (1) flaske Nightly Restore Facial Créme.

100% tilbage betalings garanti for nye kunder og distributører

Hvad er lysbehandling/energiterapi?

Lysbehandling/energiterapi er en videnskab, der har eksisteret i ca. 100 år, og som bruger lys til at forbedre kroppens sundhedstilstand. De moderne udgaver af lysbehandling som f.eks. Low Level Laser Therapy (LLLT – behandling med laserlys), der kan medvirke til en reduktion af rynker og behanding af andre mere alvorlige hudproblemer, er videnskabeligt velunderbyggede.

Men idéen er ikke ny. Så langt tilbage som for to tusinde år siden havde de gamle grækere et center, hvor man undersøgte lysets indvirkning i forskellige farver på kroppen. Selv de gamle egyptere, der fremmede sundheden ved at fokusere på sollys via farvet glas på visse dele af kroppen, forstod dette koncept.

Sådan virker vores plastre designet til lysbehandling/energiterapi

Din krop udsender varme i form af infrarødt lys. Vores plastre er udviklede til at opfange dette infrarøde lys, når de placeres på kroppen, hvilket får dem til at reflektere helt særlige bølgelængder af lyset. (se instruktioner i placering på fanen Anvendelse). Denne proces stimulerer særlige punkter på huden, der signalerer til kroppen, at den skal producere sundhedsmæssige fordele, der er helt unikke for alle LifeWave-plastre.

På hvilken måde adskiller LifeWave-plastrene sig fra hinanden?
Hvert plaster er udelukkende udviklet til at reflektere bestemte bølgelængder af lys, som stimulerer bestemte punkter på huden. Dette gør, at hvert plaster kan give helt særlige sundhedsmæssige fordele (f.eks. smertelindring, øget energi osv.).Du får hverken stoffer eller kemikalier ind i din krop.

LifeWave ansvarsfraskrivelse 

Udsagnene om LifeWave produkter, websider eller tilhørende materiale er ikke blevet evalueret af nogen regulerende myndighed og tilsigter ikke at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom eller medicinsk tilstand. Indholdet, der leveres af Lifewave, der præsenteres i opsummerende form, er af general karakter og gives kun med henblik på oplysning. Se ikke bort fra noget lægeligt råd, du har fået, eller udsæt ikke søgningen af det på grund af noget, du har læst på vore websider eller tilknyttede materialer. Konsulter venligst din egen læge eller passende sundhedsmedarbejder om anvendeligheden af nogen som helst meninger eller anbefalinger med hensyn til dine egne symptomer eller helbredsforhold, da disse sygdomme ofte er til stede med varierende tegn og symptomer. Konsulter altid din egen læge eller en anden kvalificeret sundhedsmedarbej-der, inden du går i gang med en ny behandling, diæt eller fitness-program. Vi tager intet ansvar for materiel skade eller skade på person eller ejendom, der opstår på grund af noget produkt, nogen oplysning, ide eller instruktion, der er indeholdt i materialerne, du er blevet forsynet med. LifeWave reserverer sig retten til til enhver tid sat ændre eller afbryde alle aspekter og egenskaber, der findes i vort informationsmateriale.